Voorwaarden

Gardentime

De voorwaarden van Gardentime

Op deze pagina vindt u de voorwaarden van www.garden-time.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Garden time. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gardentime is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Gardentime.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Gardentime te mogen claimen of te veronderstellen.

Garden time streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Gardentime aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.garden-time.be op deze pagina.

Wens je contact op te nemen met Gardentimen, laat dan je gegevens achter op onze contactpagina.

Leveringsvoorwaarden

Onze producten worden door ons eigen vervoer tot bij u thuis geleverd. De losplek moet voldoende bereikbaar zijn. Twijfelt u contacteer ons. We leveren met vrachtwagens met kraan of met kooiaap (mobiele heftruck). Voor levering zal u door ons gecontacteerd worden. Onze poorten worden door onze eigen mensen thuis geleverd en/of op maat geplaatst

Voorwaarden
Natural Wood Table Texture for Background